Zwembad Jubbega: een stukje geschiedenis…

Als er een jubileum gevierd wordt, is het tijd om een kijkje te nemen in het verleden. Met dank aan Antje de Wilde-van der Bij kunnen we een kijkje nemen in de geschiedenis van Zwembad Jubbega.
SAM_3349 - Copy

Op 27 juni 2013 is het precies 60 jaar geleden dat burgemeester Kuperus van gemeente Heerenveen het natuurbad van Jubbega officieel opende voor het publiek. Zwembad Jubbega kent een bewogen geschiedenis en deze gaat nog verder terug dan de 60 jaar dat het zwembad in gebruik is.

SAM_3353 - CopyAl in 1933 werd op een ledenvergadering van Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag gesproken over een zwembad voor de oostelijke hoek van gemeente Heerenveen. In datzelfde jaar werd er een commissie opgericht die in samenwerking met diverse sportverenigingen in Jubbega en Hoornsterzwaag ijverde voor een “bad- en zweminrichting” in Jubbega. De financiering van de plannen zou moeten worden gerealiseerd door het uitgeven van de aandelen. Op 4 juli 1933 werd in zaal Brinksma een propaganda-avond gehouden waarbij een architect, de heer Wesselo uit Bussurn, het woord voerde. Hij moest de bevolking enthousiast maken voor de plannen van Plaatselijk Belang. In de eerste jaren kwam hier echter weinig van terecht. Er was weinig belangstelling voor de aandelen. Deze werden verkocht voor 2 gulden en 50 cent. Vier jaar later was er slechts voor 200 gulden aan aandelen verkocht.

Gelijktijdig met de actie voor een zweminrichting werd er ook al gesproken over een groot sportterrein.SAM_3351 - Copy In 1937 kwam de heer Jansma van de plaatselijke ambachtsschool met een schets voor een sportterrein waar men terecht zou kunnen voor voetbal, korfbal, schaatsen en zwemmen. Hiervoor was toentertijd niet veel belangstelling, omdat Jubbega-Hoornsterzwaag reeds een gymnastiek-, korfbalvereniging, vier voetbalclubs en twee ijsclubs telde. Deze verenigingen zagen niets in een samenwerkingsverband. Plaatselijk Belang besloot daarop alleen actie te voeren wanneer alle sportverenigingen daadwerkelijk iets voor de plannen voelden. Ondanks de nog steeds geringe medewerking gingen enkele Jubbegaasters in de oorlogsjaren door met het maken van plannen.  De overheid vond sport belangrijk tijdens de oorlogsjaren. Plaatselijk Belang stuurde in 1942 brieven met het verzoek om financiële steun voor de ontwikkeling van het bad en sportterrein naar Burgemeester en Wethouders van gemeente Heerenveen, maar ook naar de rijksinspecteur voor lichamelijke opvoeding in Groningen. Dit had niet meteen het gewenste resultaat.

Direct na de oorlog werden de plannen weer uit de kast gehaald. Op initiatief van W. de Leeuw en Plaatselijk Belang werd in 1946 een vergadering belegd in het buurthuis. In de zomer van dat jaar werd er een voorlopig comité opgericht, die met zowel een ontwerpplan als een begroting naar buiten kwam. Ook nu werden weer aandelen uitgegeven, deze keer met een waarde van 10 gulden. Op verzoek van het comité maakte de NV Grontmij, een grondverbetering en ontginningmaatschappij uit Zwolle, een eerste ontwerp met een kostenberekening. In het ontwerp sprak men over de aanleg van het bad- en zweminrichting en de aanleg van het sportterrein.

Op 29 augustus 1950 werd de vereniging “Zwembad en sportterreinen voor de dorpen Jubbega en Hoornsterzwaag” opgericht. Het doel van de vereniging was het exploiteren en het in stand houden van een bad- en zweminrichting en een sportterrein. De gemeenteraad van gemeente Heerenveen steunde het plan en trok hier 117.000 gulden voor uit.

De plaats voor het sportterrein was destijds nog een heideveld van ongeveer 5,25 are. Het heideveld was eigendom van de Kerkvoogden en Pastorie in Oude- en Nieuwehorne. Het comité heeft in 1952 het gehele heideveld aangekocht voor een bedrag van 3500 gulden.

De aanleg van het zwembad werd begroot op 74.000 gulden. De aanleg van het sportterrein werd geschat op 42.000 gulden. Het zwembad, met een totale lengte van 73 meter, kreeg 3 bassins (diep, halfdiep en ondiep), een zandstrand, een springtoren en voldoende kleedhokjes.

De totale kosten van de aanleg van het zwembad en de sportterreinen bedroegen 156.000 gulden. Gemeente Heerenveen betaalde 117.000 gulden. Het resterende bedrag is opgebracht door de bevolking van Jubbega, onder andere door de verkoop van aandelen.

SAM_3358 - CopySAM_3356 - Copy

Dit bericht werd geplaatst in Geschiedenis. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s